Grija

Starea fizică și psihică a pacientului se situează pe primul plan.